Pantone công bố màu của năm 2022

Anh dai dien very peri

  Very Peri (tên mã đầy đủ là PANTONE 17-3938 Very Peri) với sắc xanh pha tím tương tự như cây dừa cạn (periwinkle) vừa được Pantone gọi tên là màu của năm 2022. Lấy cảm hứng từ Metaverse, NFT và những tác động của đại dịch, Very Peri phản ánh sự đổi mới và những biến […]