Wind Mart

  • Ngành: Cửa hàng tiện lợi
  • Vị trí: TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Phạm vi công việc: Tư vấn thiết kế thương hiệu
  • Màu sắc chủ đạo: Xanh Rêu

 

Wind Mart – Thương hiệu của một cửa hàng tiện lợi

Với phương châm phục vụ thần tốc, lấy những cơn gió là biểu tượng. Chúng tôi đã kết hợp hình ảnh tương trưng của nhưng cơn gió, bên trên là hình ảnh thực phẩm có biểu cảm vui tươi, với ý nghĩa mọi yêu cầu của Khách hàng sẽ được cửa hàng phục vụ nhanh chóng, đem niềm vui đến cho khách hàng.