Chúng tôi làm gì để chăm sóc và bảo trì website?

Viết bài theo yêu cầu của khách hàng hoặc theo bộ từ khóa đã được nghiên cứu, đảm bảo nội dung không trùng lập, độ unique > 92%.

Thiết kế hình ảnh, banner thu hút dựa trên yêu cầu của bạn và phong cách thương hiệu, nhằm gia tăng tỉ lệ chuyển đổi.

Khắc phục sự cố hằng ngày, luôn đảm bảo website hoạt động trơn tru và bảo mật toàn diện, thường xuyên cập nhật tính năng mới.

Gói dịch vụ và lợi ích

Tìm giải pháp phù hợp với nhu cầu của bạn

Gói 1

Trang Sản phẩm, Dự án, Sự kiện...
Liên hệ Trọn gói
 • 10 bài viết chuẩn SEO (1)
 • Biên tập hình ảnh theo bài viết
 • Thiết kế 1 banner
 • Xây dựng liên kết nội bộ (2)
 • Bảo trì website
 • Bảo mật toàn diện

Gói 2

Trang Sản phẩm, Dự án, Sự kiện...
Liên hệ Trọn gói
 • 20 bài viết chuẩn SEO
 • Biên tập hình ảnh theo bài viết
 • Thiết kế 3 banner
 • Xây dựng liên kết nội bộ
 • Bảo trì website
 • Bảo mật toàn diện

Gói 3

Trang Sản phẩm, Dự án, Sự kiện...
Liên hệ Trọn gói
 • 30 bài viết chuẩn SEO
 • Biên tập hình ảnh theo bài viết
 • Thiết kế 5 banner
 • Xây dựng liên kết nội bộ
 • Bảo trì website
 • Bảo mật toàn diện

Chú thích:
(1) Số lượng ký tự 800-1000 từ.
(2) Xây dựng theo kế hoạch của Khách hàng

Trăm nghe không bằng một thấy

Hình ảnh đội ngũ Time Design thực hiện những dự án thiết kế website

uan rebranding update2020 06 2048x1153 1
uan rebranding update2020 06 2048x1153 1
uan rebranding update2020 06 2048x1153 1
uan rebranding update2020 06 2048x1153 1