Thực Phẩm Tây Bắc

  • Ngành: Thực Phẩm
  • Vị trí: Sapa, Việt Nam
  • Phạm vi công việc: Tư vấn thiết kế thương hiệu
  • Màu sắc chủ đạo: Xanh Lá Cây
  • Loại: Brand Guideline
 

Thực Phẩm Tây Bắc

Là thương hiệu về ẩm thực chủ yếu của các tỉnh miền núi phía bắc, lấy ý tưởng từ đồi núi tượng chưng cho các tỉnh miền núi, và màu xanh của thiên nhiên.