Gói dịch vụ và lợi ích

Tìm giải pháp phù hợp với nhu cầu của bạn

Gói 1

Từ 280.000đ/SP 0-10 sản phẩm
  • Chốt Concept trước
  • 1 Ảnh full - 3 Ảnh chi tiết
  • Chỉnh sửa 2-3 lần

Gói 2

Từ 230.000đ/SP 11-50 sản phẩm
  • Chốt Concept trước
  • 1 Ảnh full - 3 Ảnh chi tiết
  • Chỉnh sửa 2-3 lần

Gói 3

Từ 200.000đ/SP >50 sản phẩm
  • Chốt Concept trước
  • 1 Ảnh full - 3 Ảnh chi tiết
  • Chỉnh sửa 2-3 lần
*Báo giá chi tiết phụ thuộc vào yêu cầu, concept, chất liệu, kiểu dáng và độ khó khi thực hiện hình ảnh sản phẩm

Trăm nghe không bằng một thấy

Hình ảnh đội ngũ Time Design thực hiện

uan rebranding update2020 06 2048x1153 1
uan rebranding update2020 06 2048x1153 1
uan rebranding update2020 06 2048x1153 1
uan rebranding update2020 06 2048x1153 1